''SÖZLEŞME HAZIRLAMA LİSANS VE İZİNLER''

DIŞ TİCARET’TE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
 
 
Bir dış ticaret işlemini başlatan ana unsur, satış sözleşmesidir. Sözleşme mutlaka yazılı olmak zorunda değildir, ancak önerilen “Yazılı” olmasıdır. Karşılıklı yazışma, teklif ve teklife onay verme, proforma faturaya onay verme de yazılı sözleşme yerine geçebilir. Satış sözleşmesi, ihracata konu olan mal satım işleminin temel esaslarını ve anlaşma şartlarını içeren bir belgedir. Sözleşmeler, iki veya daha fazla taraf arasında karşılıklı olarak imzalanan ve tarafların haklarını görüşlerini ve sorumluluklarını içeren anlaşmalardır.
Anlaşmazlık halinde taraflar kendi ülke mahkemelerini veya tarafsız bir ülke mahkemesini seçebilir. Bu durum farklı hukuk sistemlerinin sürprizlerine ve zaman geçmesine sebep olabileceği gibi masrafları da değişken ve fazla olabilir. 3 seçenekten (satıcı ülkesi, alıcı ülkesi, üçüncü ülke) hangisinin uygun olacağı konu ve karşı ülkenin neresi olduğuna bağlı olarak duruma göre değişebilir. Mahkemeden önce tahkim kurulularına da gidilebilir.
Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmelere uygulanacak ve farklı sosyal, ekonomik ve hukuki sistemleri dikkate alacak yeknesak kuralların kabul edilmesinin milletlerarası ticarette hukuki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacağı ve milletlerarası ticaretin gelişmesi gibi nedenlerle Birleşmiş Milletler tarafından “MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI” kabul edilmiştir. Ülkemiz ise 2/4/2010 tarihinde bu Antlaşmaya katılmıştır.
İthalat ve ihracatla uğraşan işletmelerimizin yapacakları alım-satım sözleşmelerinde bu duruma dikkat etmeleri uygun olacaktır.

Форма быстрой связи

По какой теме вам нужен помощь?

Как мы можем вам помочь?

Вы можете оставить нам отзыв на все ваши вопросы, комментарии и предложения.

Хотели бы вы получить живую поддержку от нашей команды экспертов?